• 06 - 130 123 21
Welke talenten heeft jouw zoon of dochter en hoe kun je daar het beste mee omgaan?


Intelligentieonderzoek (IQ test Haarlem/ Zeewolde):
Tijdens een telefonische intake maken we kennis met elkaar en bepalen we in overleg wat voor jouw zoon of dochter wenselijk of nodig is.

Didactisch Onderzoek of Intelligentieonderzoek (IQ test)?

Het kan allebei. In de regio Haarlem, in de regio Zeewolde of in overleg op locatie of school. Wij zijn mobiel en ontmoeten kinderen en jongeren uit heel Nederland.

Als specialist in meer- en hoogbegaafdheid houden we tijdens de onderzoeken heel bewust rekening met de “eigenaardigheden” en specifieke behoeftes van jouw kind. We hebben veel ervaring in het op een ontspannen en passende manier doen van doen van intelligentieonderzoek en didactisch onderzoek. Iets dat essentieel is om een zicht te krijgen op de werkelijke capaciteiten van een kind of jongere.

Intelligentieonderzoek
Om meer duidelijkheid te krijgen over de cognitieve capaciteiten maken we gebruik van de WISC iii of van de Rakit 2. Na de test volgt een mondelinge toelichting en een schriftelijk test verslag met daarin de uitkomsten en enkele adviezen hoe eventueel te vervolgen.

Is er al eerder een WISC afgenomen en zoek je een second opinion? De Rakit 2 is hiervoor zeer geschikt.

Didactisch Onderzoek Basisschool
Didactisch Onderzoek is er op gericht te concretiseren wat het daadwerkelijk leerniveau van een basisschool kind is. Dit betreft veelal taal en rekenvaardigheden. We bekijken hierbij wat de achterstand of de voorsprong is ten opzichte van de leeftijdsgenoten. Na elk onderzoek volgt een mondelinge toelichting en vervolgens een geschreven didactisch verslag.

Ons tarief?
* 500 euro voor een IQ test/ Intelligentieonderzoek met telefonische intake en verslag exclusief eventuele reiskosten.
* 250 euro voor IQ onderzoek zonder uitgewerkt verslag, maar wel met een cijferrapportage met uitkomsten van het onderzoek.

* 70-80 euro per uur voor het uitvoeren van Didactisch Onderzoek exclusief reiskosten.

* 65 euro per sessie van 45 minuten voor individuele (leer-) begeleiding als ouders de kosten op zicht nemen exclusief reiskosten.

* Tarieven voor scholen en andere instellingen zijn in overleg vast te stellen.

Wanneer er aanvullende verslaglegging of andere ondersteuning nodig is voor thuis of op school maken we daar aparte afspraken over. Zie ook de pagina Ondersteuning School.

Wij maken graag kennis en streven ernaar je binen drie weken een afspraak te bieden voor een eerste gesprek of begeleidingssessie! Voor een Didactisch of IQ onderzoek streven wij er (behoudens de vakantieperiode) naar je binnen vier weken in te plannen.
Afspraak maken? Bel of bericht ons via 0613012321 of mail ons via info@beeldfijn.nl.